/ Община Габрово
Практиката „Система за управление на ИТ процесите в Община Габрово“ зае трето място в категория „Технологични решения за открито управление“ на конкурса за добрите практики в държавната администрация за 2019 г.

Община Габрово

Годишното издание на конкурса се организира от Института по публична администрация (ИПА). На официална церемония, която се състоя на 13 декември в София, изпълнителният директор на ИПА Павел Иванов връчи наградата на началника на отдел „Информационни и комуникационни технологии“ инж. Павлина Христова.

30 000 лв. за двойките с репродуктивни проблеми в Габрово за 2020 г.

Награди бяха раздадени и в категориите „Управление на хората“ и „Социална отговорност“, като в последната са заявени най-много положителни практики - 24. Общо четиридесет проекта са участвали в надпреварата.

Община Габрово

Практиката на Община Габрово представя внедряването на интегрирана система за управление на информационните и комуникационните процеси. Основната цел на решението е да гарантира непрекъсваемост на работния режим в администрацията, сигурност и стабилност на процесите, пестене на ресурсите, повишаване на качеството и достъпността до услугите за гражданите и бизнеса.   

В обновената ИТ инфраструктура на Община Габрово са разработени няколко електронни системи, изградени на базата на свободен софтуер и безплатни компоненти. Създаден е вътрешен портал за нуждите на администрацията.

Одобриха кандидатурата на кмета на Габрово за председател на страната ни в Комитета на регионите

Той включва модул за проследяване и обработка на заявките, система за мониторинг на критични устройства и процеси, както и портал за управление на качеството и сигурността на информацията. Системата има отношение с всички сектори и е достъпна за всички служители.

„Топъл обяд“ продължава до 30 април 2020 г.

В категорията „Технологични решения за добро управление“  бяха присъдени две първи места - на Централното координационно звено към Министерски съвет за практиката „Електронни услуги за кандидати и бенефициенти - ИСУН 2020“ и на Националната агенция за професионално образование и обучение за нов модул за проверка на свидетелства за професионална квалификация.

Втора награда получи дирекция „Информационни и комуникационни системи“ към Министерството на вътрешните работи за „Интегриране на системите за сигурност на МВР“.

Приемат документи за механизъм за лична помощ

На трето място, освен Община Габрово, отличия получиха Националният център за информация и документация за изграждане на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове и Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ с практиката „Технологични решения за ефективно  управление на одитната дейност“.

Всички проекти, участвали в конкурса, ще бъдат публикувани от ИПА в сборник с добри практики.