iHELP - шанс за намаляване на смъртността при внезапно спиране на сърдечната дейност
iHELP - шанс за намаляване на смъртността при внезапно спиране на сърдечната дейност / Община Габрово

Община Габрово и АЙХЕЛП БЪЛГАРИЯ (iHELP) подписаха споразумение за сътрудничество за изграждане и внедряване на система за известяване и сигнализиране при нужда от спешна помощ. Чрез споразумението Община Габрово изразява своята институционална подкрепа за проекта iHELP и неговата реализация на територията на общината.

Целите на проекта iHELP са намаляване на високия процент на смъртност в случаите на внезапно спиране на сърдечната дейност, повишаване на безопасността и осигуряване на помощ във всеки спешен случай, намаляване на времето за реагиране при спешни случаи, насърчаване на ангажираността на обществото, подобряване на знанията за оказване на първа помощ.

„Оцеляването на човек е до голяма степен зависимо от минувачите, техните действия и знания за "веригата на оцеляване": разпознаване на ситуацията, повикването на спасителите, реанимация и дефибрилация. С подписването на този договор, ние положихме началото и основите на нещо много значимо и полезно за нашия град. Основната ни цел е да направим града ни по-сигурно място за живеене", уточнява представителят на АЙХЕЛП БЪЛГАРИЯ Христо Христов.

Съвсем скоро габровци и техните съседи ще могат да научат много повече за iHELP и за неговите възможности.