Годишните отчети на фирмите на едно място
Годишните отчети на фирмите на едно място / Дарик Габрово

 

От началото на тази година Националният статистически институт и Националната агенция за приходите стартират съвместен проект: "Единна входна точка за подаване на Годишните отчети за дейността на фирмите", съобщи за Дарик директорът на Териториалното статистическо бюро в Габрово Георги Цветков.

Фирмите ще подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации за облагане с подоходен данък за 2009 г. пред НАП или Националния статистически институт.

Измененията са направени за улеснение на бизнеса. Фирмите ще могат да избират на кое от двете места и как да подадат годишните отчети за дейността си като възможностите са две - по електронен път в Информационна система „Бизнес статистика" на НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет само в Териториалното статистическо бюро - Габрово.