Габровски окръжен съд отличник по отношение на срочността при разглеждане на делата
Габровски окръжен съд отличник по отношение на срочността при разглеждане на делата / Дарик Габрово, архив

Окръжен съд - Габрово е с най-добри резултати в сравнение с останалите окръжни съдилища в апелативния район по отношение срочността на разглеждане и решаване на делата, става ясно от годишния доклад на Апелативен съд Велико Търново. От общо свършените през миналата година дела 94 % са приключили в препоръчителния 3-месечен срок (при 92 % за окръжните съдилища в Ловеч и Плевен и 90 % за съдилищата в Русе и Велико Търново).

Габровски окръжен съд е на едно от водещите места и по отношение на процента потвърдени актове, постъпили в апелативния съд за второинстанционна проверка. Последното е показателно за доброто качество на правораздавателната дейност и професионализма на съдиите от Окръжен съд - Габрово, които според данните в доклада, са и едни от най-натоварените в сравнение с колегите им от окръжните съдилища в района.