Габровски окръжен съд отличник по отношение на срочността при разглеждане на делата

Габровски окръжен съд отличник по отношение на срочността при разглеждане на делата
Габровски окръжен съд отличник по отношение на срочността при разглеждане на делата / Дарик Габрово, архив

Окръжен съд - Габрово е с най-добри резултати в сравнение с останалите окръжни съдилища в апелативния район по отношение срочността на разглеждане и решаване на делата, става ясно от годишния доклад на Апелативен съд Велико Търново. От общо свършените през миналата година дела 94 % са приключили в препоръчителния 3-месечен срок (при 92 % за окръжните съдилища в Ловеч и Плевен и 90 % за съдилищата в Русе и Велико Търново).

Габровски окръжен съд е на едно от водещите места и по отношение на процента потвърдени актове, постъпили в апелативния съд за второинстанционна проверка. Последното е показателно за доброто качество на правораздавателната дейност и професионализма на съдиите от Окръжен съд - Габрово, които според данните в доклада, са и едни от най-натоварените в сравнение с колегите им от окръжните съдилища в района.