/ НП "Централен Балкан"
Експерти от парк „Централен Балкан“ проведоха открит урок за Деня на Земята. Тази година мотото на инициативите е „Защитете биологичните видове“. 

Средношколците бяха запознати защо световната общност обръща вниманието на милиони хора, че унищожаването на местообитанията, неразумната експлоатация на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света.

За да опазваме видовете, трябва да ги познаваме, затова учениците бяха запознати с редки и защитени видове от флората и фауната на Национален парк „Централен Балкан“.

„Ден на Земята - Край на замърсяването с пластмаса."

Световният Ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата. За първи път инициативата се отбелязва през 1970 г. в САЩ и Канада, като България се присъединява през 1993 г.

Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.