Делегация от Тун в Габрово
Делегация от Тун в Габрово / Дарик Габрово, архив

В изпълнение на Програмата за сътрудничество Габрово-Тун 2012 група специални педагози от град Тун, Швейцария пристига в Габрово на 7 ноември. Целта на посещението е запознаване на място с институциите за образование и възпитание на деца със специални образователни потребности, с проблемите  и нуждите им, както и дефиниране на възможности за обмен на опит и прилагане на добри практики.

Делегацията ще посети детски заведения със специализирани групи за деца с увреждания, общообразователни институции с интегрирани ученици със специални образователни потребности, Помощното училище - Габрово, Дневния център за деца с увреждания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър „Келер". Специалните педагози от Тун ще се срещнат също с представители на Община Габрово и на Ресурсен център Габрово.

Очакванията в края на посещението са дефинирани възможности за обмен и трансфер на ноу-хау в тази социално-образователна сфера, разбирани като надграждане на вече съществуващото от години сътрудничество между социалните и образователни институции от нашия град със сходни институции от швейцарския партньорски град.