Севлиево
Севлиево / Библиотека

Градска библиотека – Севлиево е една от библиотеките с одобрени проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.

Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

„Вечери на поезията“ в Габрово

Със средствата, отпуснати по подготвения и защитен проект (2999 лв.), ще бъдат закупени нови книги от 27 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. Приоритетно са включени произведения на български автори.

Отворени писма до България

Освен Градска библиотека, с одобрени проекти по програмата на Министерството на културата от община Севлиево са и библиотеките при НЧ „Св. Климент Охридски – 1899“ – с. Сенник, НЧ „Напредък – 1887“ – с. Крамолин и НЧ „Искра – 1909“ – с. Малък Вършец.