вода
вода / iStock/Getty Images
За присъединяване към нов водопровод, без вода до 14.00 ч. ще останат селата Гарвани и Николчовци.