Забраниха паленето на открит огън близо до горски масиви
Забраниха паленето на открит огън близо до горски масиви / delnik.net

Кметът на Добрич Детелина Николова издаде заповед във връзка с влизането в пожароопасния за горските масиви сезон. За такъв е определен периодът от 24 март до 30 октомври, през който в Общинския съвет за сигурност се въвежда непрекъснато  наблюдение и денонощно дежурство на телефони 058/ 602 724 и 058/605 624.

По времето на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и  извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Забранява се още изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи в общината. Разпоредено е изхвърляне на горими отпадъци да става само на определените за целта места - контейнери за смет и сметища.Наредено е да се провери състоянието на противопожарните хидранти и депа в горските територии.

В заповедта се посочва още, че собствениците на обекти и съоръжения в общинския горски фонд са длъжни за собствена сметка да ги прочистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали. Напомня се, че всички пребиваващи в горския фонд са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.