/ Община Добрич
Следващата среща на кметския екип ще е с жителите на кв."Добротица"
Около 60 жители на жилищен квартал „Балик“ са се включили в първата изнесена приемна на кмета на Добрич Йордан Йорданов в квартала, информираха от кметския екип. 

Продължават откритите приемни на кмета на Добрич Йордан Йорданов

Гражданите са поставили проблеми, свързани с лошата инфраструктура, нередовното водоподаване, замърсяването на района. Представени са били и конструктивни предложения, свързани с подготовката на менюто в Детска млечна кухня и детските заведения в Добрич.

Постъпили са писмено 26 сигнала, които са заведени в деловодството на Община Добрич, на които ще бъде отговорено в едномесечен срок. Следващата изнесена приемна на кмета и неговия екип е насрочена на 20 юли, от 18.00 часа в жк „Добротица“.