/ thinkstock
16-ото издание на Европейския летен университет ще се проведе в Силистра в края на месец юли със съдействието на Общината.  Участие вече са потвърдили общо 25  чуждестранни и български студенти и преподаватели от 7 държави, споделя проф. д.ю.н. Атанас Семов, учредител на Института по Европейско право, съдия в Конституционния съд на Република България.

Форумът събира заедно студенти и професори франкофони, които дискутират актуални проблеми по темата «Европа като правова общност». Европейският летен университет е иницииран от проф. Атанас Семов и Мари Франс Пердигон - преподавател в университета в Ница, Франция. В рамките на международната проява град Силистра е обявен за лятна европейска столица на България.

Лекциите и дискусиите се провеждат на френски език и ще се водят и тази година от Мари-Франс Пердигон, от Международния център за европейска подготовка в гр. Ница, Франция, от проф. Атанас Семов и от доц. Иван Стойнев - новия ръководител на Международната магистърска програма "Право на ЕС" в ЮФ на СУ.