В община Шабла има нужда от 25 социални асистенти
В община Шабла има нужда от 25 социални асистенти / Дарик Добрич

Община Шабла кандидатства за разкриването на 25 работни места за "социален асистент" и "домашен помощник". Те ще обслужват 50 потребители. Проектът е внесен в Агенцията за социално подпомагане по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Тя е насочена към подобряване качеството на живот на самотно живеещи и хора с увреждания, зависими от постоянни грижи.

Доставчик на услугата ще бъде община Шабла, като идеята е тя да се предоставя не само в общинския център, а и в останалите селища. Срокът за реализацията на проекта е 14 месеца. Ако бъде одобрен, ще се организира кампания за набиране на желаещи да работят като социални асистенти и домашни помощници.

Резултатите от класирането на предложенията се очакват в края на месец май 2010 година.