В Добрич ще има повече обществени места с безжичен интернет

/ Thinkstock/Getty Images

Добрич е сред одобрените общини по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия в проведения втори конкурс. От регистрирани 241 български общини, в него са подали кандидатури 117. 63 от тях, сред които и Община град Добрич, са одобрени за получаване ваучери на стойност 15 000 евро,

Изнасят пред ученици лекции за опасностите в Интернет

Ваучерите трябва да бъдат използвани за инсталиране на Wi-Fi оборудване на обществени места, където все още няма точки за достъп до безжичен интернет. Общото финансиране за всички общини е в размер на 945 000 евро, което представлява 1,85% от общия бюджет на конкурса 51 000 000 евро.

Областна администрация Добрич е в челната тройка в страната по активна прозрачност

Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.