Улесняват работата на призовкари и деловодители в Окръжен съд Добрич

Улесняват работата на призовкари и деловодители в Окръжен съд Добрич
Улесняват работата на призовкари и деловодители в Окръжен съд Добрич / Дарик Добрич

20 служители се обучават за работа с нов модул "Съдебен призовкар", съобщават от Окръжен съд Добрич. Призовкари, деловодители и съдебни секретари ще бъдат подготвени за работа с него от представители на "Информационно обслужване"АД. Те ще се запознаят с усъвършенствания и промени в програмата за въвеждане на информация и за справки.

Модулът е закупен с целево финансиране от Висшия съдебен съвет и съдържа потребителски интерфейс за въвеждане на данните за призовките, получени от други съдилища. С него автоматично ще се попълват дневниците за получени и върнати призовки и съобщения, и ще отпадне необходимостта от ръчно водене на книги за получени и върнати призовки и съдебни книжа.

С внедряването на модула Окръжен съд - Добрич цели да повиши качеството и ефективността както на призовкарите, така и на останалите съдебни служители. Ще се подобри контролът върху процеса на връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа, отбелязват от ведомството.