/ netinfo
Съвместна изложба на регионалните исторически музеи в Добрич и Силистра под наслов “Книжовното наследство на Добруджа през Възраждането” ще бъде представена пред жителите на двата града.

Малки художници правят изложба с рисунки на старите къщи на Добрич

В нея са събрани безценни образци на възрожденската литература, учебници и атласи от фондовете на двата музея. В хронологически план се проследява еволюцията на възрожденската книжнина, появата на първите периодични издания в Добруджа, техните абонати и ролята им за изграждането на новобългарската просвета в епохата на Възраждането.  

Регионален исторически музей Силистра ще представи ново фототипно издание на първия научен сборник с изследвания, посветени на историческото минало на Силистра, издаден през 1927 г. Изданието е във връзка с отбелязването на 120 години от създаването на историческа сбирка в Силистра през 1898 г. и 90-ата годишнина  на сборника.

Изложбата, която е вписана в Националния календар на Министерството на културата, ще гостува в Добрич от 21 до 23 септември.