/ netinfo
Общинският съвет на Добрич провежда последното си за годината заседание. След сесията, съветниците ще имат и празничен коктейл. Само 18 точки включва дневният ред. Предстои да се разгледа План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването и чистотата на Добрич за 2019 година. Нейната стойност е 10.2 млн.лева.
 
Съветниците ще обсъдят промяната в структурата и дейността на някои общински предприятия – „Общински пазари“; Центъра за защита на природата и животните; ОБП „Устойчиви дейности и проекти“.
 
От администрацията искат даване на съгласие за подаване на проектно предложение за осигуряване функционирането на Областния информационен център за нови три години, след като досегашният проект изтече. Кандидатства се по Приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”.

Подготвя се изработването на подробни устройствени планове, свързани с дейностите по водния цикъл, за което също съветниците трябва да дадат разрешение.
 
Ще бъдат разгледани още предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи за 2018 година и календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет и постоянните комисии догодина