Елка Димова пред ОбС
Елка Димова пред ОбС / Дарик Добрич
Ще се работи по план-сметката за 2018 г.
Общинските съветници не приеха план-сметката за чистотата на Добрич за 2019 г., предложена от кметския екип. Тя бе на стойност 10.2 млн.лева, от които за oсигуряване на съдове за битовите отпадъци, събиране и транспортиране до депа - 3 320 000 лева; поддържане, експлоатация и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения - 5 274 849 лева; почистване на територии за обществено ползване - 1 620 000 лева.

За поддържането на регионалното депо, включително за отчисленията по Закона за управление на отпадъците в РИОСВ, са разписани 5 274 849 лева, които Община Добрич внася, но половината от тях се възстановяват от останалите общини, които ползват съоръжението край село Стожер, поясни за Дарик финансовият зам.-кмет Елка Димова. Реално дължимата сума за град Добрич е 2 703 379 лева.
 
След като съветниците отхвърлиха новата план-сметка, в сила остава да действа старата – за 2018 г. Тя бе и първата приета за настоящия общински мандат, предишните две бяха отново отхвърлени от местния парламент. Доводите на съветниците за отхвърляне на разчетите на кметския екип за 2019-а са, че трябва да се работи за намаляване на размера на отчисленията към РИОСВ.
 
План-сметката за 2018 г. бе на стойност 9.3 млн.лева, от които само за Община Добрич - 7 518 220 лева. Зам.-кметът Елка Димова изрази недоумение от позицията на съветниците и припомни, че парите, които Община Добрич дава за отчисления в РИОСВ не са изгубени пари, а нещо като спестовен влог, от който ще се черпи при бъдещи проекти, свързани с дейността по сметосъбирането и обезвреждането на отпадъци. По нейните думи, ако отчисленията бъдат намалени, следващите кметски екип и общински съвет ще трябва да търсят откъде да вземат средства за тези дейности.