/ Община Добрич
От 15 до 19 юли се работи по премахването на опасни тополи в района на жк „Дружба“ 25 и Дневния център за деца с увреждания, като се отцепва периметър, забранен за движение на пешеходци.

Заради рязане на опасни дървета, ограничават движението в кв. "Дружба"

Работата по премахването на опасните дървета е възложена от Община Добрич на фирма–изпълнител, която е специализирана в поддържането и резитба на дървета с цел тяхното безопасно премахване.

Ще бъдат отсечени общо 20 тополи, които са с височина от 20 до 25 метра. Голям брой от тях са напълно изсъхнали, а другата част са в напреднала възраст и са опасни за околната среда.

Дейностите в Добрич включват безопасно премахване на короните на дърветата чрез контролирано спускане на клоните и поетапно отсичане на части от ствола на дървото до неговото пълно премахване.

Окастриха дървета в центъра на Добрич, общината разрешила

Специалистите, които вършат това са обучени и се наричат арбористи
- занимават се с поддръжката и грижата за дървета като отделни организми в градска среда. Думата идва от латинската дума аrbor, която означава дърво.

Добрите арбористи са сертифицирани и преминали през специални квалификационни курсове. Те често използват алпийско оборудване, което позволява достъп до много високи и недостъпни по друг начин дървета.

Освен, че са обучени в наблюдението и грижата за дърветата професионалните арбористи притежават умения, свързани с безопасно катерене и работа в екстремни условия.