Ситово и Дулово - пъвенци в Силистренска област по приходи от екосанкции
Ситово и Дулово - пъвенци в Силистренска област по приходи от екосанкции / novini.bg, архив

Общините Ситово и Дулово в област Силистра са отличници по размер получени приходи от наложени санкции от страна на РИОСВ - Русе на нарушители, съобщиха от екоинспекцията.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 45 368 лв. и по еднократни и текущи санкции - 45 753 лв. От получените суми 36 602 лева са разпределени и преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Ситово с 23 451 лв., следвана от Дулово с 10 675 лева.

През септември експертите на РИОСВ-Русе са извършили 83 проверки на 62 обекта от контролираната територия. От тях 33 са били планови и 50 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 54 предписания за отстраняване на нарушения на екологичното законодателство от контролираните обекти и са съставени 4 акта за административни нарушения. От директора на РИОСВ са издадени 4 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 519 000 лв.