Провеждат обучения за производители на краве мляко
Провеждат обучения за производители на краве мляко / DarikNews.bg

Българската агенция по безопасност на храните стартира информационна кампания за регламентите при добива на сурово краве мляко, съобщават от Областната дирекция на ведомството. Семинарите са насочени към земеделските стопани, добиващи краве мляко, категоризирани във втора и трета група.

Информационната кампания ще обхване всички общини на територията на област Добрич. На 18 април специалисти на дирекцията ще проведат срещи в 9.00 часа в сградата на Общинската ветеринарна служба Балчик; в 10.00 часа в Общинска ветеринарна служба Шабла и от 11.00 часа в залата на община Добричка.

Обученията продължават на 19 април в Генерал Тошево, Каварна и Тервел. Срещите са в залите на общините в трите града - съответно от 10.00 в Тошево и от 10.30 часа в другите общини. На 23 април предстои информационен ден и в Крушари - от 10.00 часа в сградата на общинска администрация.

В срещите ще участват официалните ветеринарни лекари на съответните общини и служители в отдел „Здравеопазване на животните" към Областната дирекция по безопасност на храните - Добрич. На земеделските стопани, добиващи краве мляко, категоризирани във втора и трета група, ще бъдат показани презентации относно:
Условия, които фермерът трябва да осигури за получаване на качествено сурово краве мляко" и „Закон за ветеринарномедицинската дейност, последно изменение и допълнение от 25.01.2013 г."