/ netinfo
Върховна административна прокуратура атакува незаконни „паяци” и „скоби”, въведени от някои общини, съобщават от институцията. От ВАП е извършена проверка по реда на надзора за законност спрямо разпоредби на подзаконови нормативни актове, приети от общински съвети, с които се налагат ограничения, забрани и санкции, свързани със спирането, престоя и паркирането на превозни средства.

Открити са общински наредби, уреждащи забрани за „престой“ и „паркиране“ в противоречие с разпоредбите на закона. Подадени са 23 протеста до административните съдилища против наредби, действащи на територията на общини Казанлък, Созопол, Шумен, Асеновград, Добрич, Силистра, Монтана, Кърджали, Велинград, Панагюрище и др.

Ефектът от проверката се открива в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации, както и за гарантиране на законосъобразността на санкционната дейност на териториалните органи на властта.

Според Закона за движение по пътищата службите за контрол могат да използват „скоби“ и преместват коли без знанието на собственика чрез „паяци“ при наличие на стриктно формулираните предпоставки. При проверката на ВАП са разкрити разрешения, с които прилагането на принудителната мярка е възможно и при условия, несъществуващи в закона, например при престояване на задържаното със скоба возило в зоните за платено паркиране за време в повече от платеното.
Намерени са и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения в противоречие със закона. Налице са дори случаи на въвеждане на санкции в по-малък размер в сравнение със законовите при нарушаване на забраните за паркиране на пътни превозни средства в паркове, градини и зелени площи, както и на специално обозначени места, обслужващи хора с увреждания.
 
Проверката на Върховната административна прокуратура продължава.