/ Дарик Добрич
Приключиха ремонтните дейности на паркинга зад хотел „България“, съобщиха от Общината. Дейностите се извършиха в кратък срок.

Ремонтират паркинга зад хотел „България“ и стълбите пред библиотеката

Те са инвестиция на Община Добрич, част от рамково споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура“.  

Паркингът зад хотел "България" е с площ 1 500 кв.метра и ще осигури възможност за паркиране в тази зона на 40 превозни средства.

Продължават дейностите по изграждане на паркинг по улица „Страцин“, припомнят от Общината.