Ремонт на пракинг в Добрич
Ремонт на пракинг в Добрич / община Добрич
Започна ремонтът на паркинга зад х-л „България”. Той се намира зад бл. №19 по бул. „25-ти септември“ и е с квадратура 1500 кв. метра.

Инвестицията е в размер на 100 000 лева и се осигурява от общинския бюджет като част от Рамковото споразумение с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“.

ремонт паркинг Добрич
община Добрич

Строителството се осъществява чрез технологично фрезоване на съществуващата настилка с натоварване на транспорт на строителните отпадъци, демонтаж на съществуващите бордюри, монтаж на нови бетонови бордюри и др. дейности. Паркингът  ще бъде готов в срок до три месеца.

Паралелно Общинското предприятие „Комуналстрой“ извършва ремонт на общински обекти. В момента предприятието демонтира съществуващите стълби, полага нова основа и изгражда нови пред бившия партиен дом и пред Регионална библиотека „Дора Габе“.

ремонт Добрич
община Добрич