Придвижват проекта за регионалното депо в Стожер
Придвижват проекта за регионалното депо в Стожер / Областна администрация Добрич

Кметове на общини, председатели на общински съвети и представители на РИОСВ обсъдиха дейността на Сдружението "Управление на отпадъците- регион Добрич". Срещата се проведе в Областна администрация. Присъстващите изложиха предприетите действия по управление на отпадъците на регион Добрич.

Бяха представени процедурите, които предхождат строителството на депо за твърди битови отпадъци в района на село Стожер. Зам.-кметът на Добрич Пламен Ганчев припомни, че за ефективното уплътняване на депонираните отпадъци, е наложително закупуването на компактор от общините, който обслужва депото в село Богдан. По-късно той ще се използва в регионалното депо Стожер.

На всички общини са представени направените разчети за процентното участие на всяка от тях, като изискването е било да се гласуват средствата целево от общинските съвети. Стана ясно, че Шабла и Тервел не са взели решение, а са оставили решаването на този въпрос за етап, когато се актуализира бюджетът в средата на годината.

Пламен Ганчев изрази надежда, че до десетина дни ще има съгласувана документация на работния проект и ще бъдат предприети стъпки по издаване на разрешение за строеж, съобщават от Областна администрация.

Директорът на РИОСВ-Варна Румяна Радилова изрази готовност да оказва помощ на всеки етап от развитието на проекта, с оглед спазването на времевия график. Тя апелира за максимално бързо и стриктно изпълнение на процедурите по стартирането на новото депо, защото това е изискуемо и се наблюдава от ЕС. Областният управител Желязко Желязков заяви, че ще съдейства за срочно изпълнение на процедурата по промяна предназначението на земята. Ще бъде определен заместник областен управител, който да участва в заседанията на сдружението.