/ Thinkstock/Getty Images
Част от Добрич е с нарушено водоподаване. Засегнати са ул. "Д. Ковачев", ул. "Хр. Ботев", кв. "Рилци"; болницата, бул. "Добричка епопея" 2, 4, 6, и районът над жп линията. От дружеството „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомяват, че липсата на нормално водоснабдяване е във връзка със строително- монтажните работи по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич - Фаза 1” по ЛОТ 3.