Блок Добрич
Блок Добрич / netinfo
Нови предложения за решаване на проблема с недостроения жилищен блок „Добрич“ се появиха по време на обсъждане на Капиталовата програма на общината за 2019 година.

Първото бе анонсирано от кмета Йордан Йорданов, като той обясни, че докладна записка ще бъде внесена още на следващата сесия на ОбС. Йорданов предлага общината да изтегли краткосрочен кредит от 600 000 лева от банкова институция през настоящата година, за да започнат строителните дейности. Кредитът, както и цялата собственост на общината в блок „Добрич“ да бъдат предоставени на строителя, е идеята на кмета. Така според Йорданов ще има сигурност, че блокът ще бъде довършен. Към момента стойността на апартаментите, гаражите и паркоместата, собственост на общината, е 2 млн. лева, посочи кметът, като обясни, че когато блокът бъде готов, пазарната цена ще бъде друга – вероятно около 3,5 млн.лв.

Редовно заседание на Общински съвет - гледат проектобюджета за 2019 г.

Предложение направи и съветничката от ГЕРБ Надежда Петкова, като го нарече експертно и прагматично. Тя предложи в общинската част на блок „Добрич“ да бъдат изградени социални жилища, вместо да се строи приютът, залегнал в Инвестиционната програма на общината. За него са предвидени  около 1,5 млн. лв., а парите са осигурени от ОП „Региони в растеж“. Идеята на предложението е, че по този начин ще се осигурят пари за апартаментите на обезщетените собственици, а ще има и социални жилища.

Съветниците не разрешиха теглене на кредит за блок „Добрич“

Иван Колев  предложи като отделна точка в Капиталовата програма се включи сумата от 1,5 млн. лева за довършване на блок Добрич. Зам.-кметът Елка Димова заяви, че сумата не може да бъде включена в програмата, след като не се посочва приходоизточникът на тези пари.