/ iStock/Getty Images
Целева програма "Обществени трапезарии" ще осигурява топъл обяд на 120 социално слаби жители в община Генерал Тошево в 248-те работни дни на 2022 година, съобщават от местната управа.

Общината е сключила нов договор с Фонд "Социална закрила", който е в сила до 31 декември.

Фондът предоставя сумата от 95 232 лева за приготвяне и доставка на топъл обяд - супа, основно ястие и хляб. От тях 80 352 ще бъдат разходвани за храна, а останалите 14 880 лева - за режийни разходи.

Целеви групи на програмата са лица и семейства, които получават социални помощи, хора с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи и семейства на минимални, инвалидни или наследствени пенсии, скитащи и бездомни, както и изпаднали в тежка ситуация вследствие на пандемията.
БТА