Общинският съвет заседава за последно през тази година
Общинският съвет заседава за последно през тази година / Дарик Добрич

Последното си заседание за годината ще проведе днес Общинският съвет на Добрич. Ще бъде приета план-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 година. Общата сума на планираните разходи за община Добрич за догодина е над 8 млн.лева.

Предстои общинските съветници да одобрят създаването на ново общинско предприятие – „Комуналстрой“, и да приемат правилник за работата му. Чрез създаването му ще бъде подсигурено изпълнението на широк кръг дейности по отношение на изграждането, ремонта и поддръжката на общинско имущество от специализирана структура към общината и това ще намали необходимостта от външно възлагане за извършването им.

ОП „Комуналстрой” ще бъде приемник на дейността на търговско дружество „Комуналeфект” ЕООД, което е в процес на ликвидация съгласно разпоредбите на Търговския закон и взето по-рано решение на Общинския съвет.

На днешното заседание отново ще бъде разгледана Наредбата за символите и отличията на община Добрич. Тя бе изтеглена от предишната сесия, за да бъде допълнена и коригирана.

Общинските съветници ще приемат и график за провеждане на заседанията на местния парламент и постоянните му комисии  през 2017 година.