Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Съветниците на Добрич обсъдиха дали да подкрепят опрощаването на дългове на местното „Водоснабдяване и канализация“ АД. Те решиха да дадат положително становище за това с 24 гласа „за“ и 4 „въздържал се“.
 
Становището се изисква от администрацията на Президента на Република България във връзка с искане на управителя на ВиК-Добрич за опрощаване на данъчни задължения и осигуровки от дейността на дружеството в размер на 7.1 млн.лв. В молбата си до Президента от дружеството настояват за опрощаване на дълговете поради тежкото му финансово и икономическо състояние и безизходица. В случай, че не биха могли да им бъдат опростени всички публични задължения, от компанията молят да им бъдат опростени към Басейнова дирекция „Черноморски район”-Варна и Басейнова дирекция „Дунавски район”-Плевен.
 
При дебатирането на искането, в залата на Общински съвет присъства изп. директор на ВиК – Добрич Тодор Гикински. Към него имаше въпроси както от съветници, така и от граждани. По думите му общите задължения на ВиК са за 32 млн.лева, като 10 млн.лева са за електроенергия, а други 10 млн.лева – към други доставчици.
 
Стана ясно, че институции, към които ВиК има дългове, са излезли с отрицателни становища за опрощаването им, сред тях са РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция – Плевен, като има и препоръки да се обяви несъстоятелност на добричкото дружество.
 
В залата за изказване бе дошъл и предишният шеф на ВиК Петър Калчев, който подчерта, че не е оптимист, че ще се опростят дълговете. Същото заяви и съветникът Герман Германов, който обясни, че това впоследствие ще бъде изтълкувано като скрита държавна помощ, което е забранено от ЕС и се санкционира.
 
Оказа се, че има още един проблем в добричкото ВиК – изтекли са разрешенията за водовземане, заради което има реална опасност да има пречки пред задействането на водната система на града след ремонта по европейски проект за 100 млн.лева, който започна. Кметът Йордан Йорданов успокои, че този проблем към момента е решен и е издадено разрешение за водовземане, обаче не се знае какво ще стане с водния цикъл ако ВиК – Добрич бъде обявено в несъстоятелност. Като специалист, Петър Калчев препоръча всички общини, бидейки собственици на водоизточниците, да си поискат права за ползването им.
 
В залата бяха и граждани, които зададоха много въпроси към Тодор Гикински, като поради големия обем информация, те бяха внесени писмено, за да получат отговори.