Общината отчита 250 хил. лева приходи от концесии
Общината отчита 250 хил. лева приходи от концесии / Дарик Добрич

Не очаквам да се стигне до разваляне на договора за концесия на спортен комплекс "Русалка", заяви пред Дарик общинският съветник Керан Керанов, който е и председател на общинската комисията за контрол на концесионните договори. Фирмата, която стопанисва обекта дължи на общината 35 500 лева за концесионно възнаграждение и 41 000 лева за местни данъци и такси. По тази причина на предстоящото заседание на Общинския съвет ще се разгледа предложение за прекратяване на договора. Керанов обясни, че става въпрос за предупредителна докладната записка, която общината е длъжна да внесе по изискване на Закона на концесиите и подчерта, че междувременно от фирмата-концесионер са внесли в общинската хазна 16 хил. лева. "Вероятно концесионерът изпитва временни затруднения да плаща концесионните си такси и вярвам, че в разумен  срок ще успее да възстанови всички дължими суми", коментира Керанов. До 2013 година в обекта са инвестирани над 900 хил. лева, посочи още той и изрази оптимизъм, че басейнът ще продължи да работи нормално.

Община Добрич отчита близо 250 хил. лева приходи от концесионни такси през 2013 година, обяви още Керанов. В предоставените на концесия обекти са инвестирани  общо 905 хил. лева. Разкрити са 21 нови и са запазени 200 постоянни и 27 сезонни работни места. Очакваните за 2014 година приходи от концесии са в размер на 228 000 лева.

Първият концесионен договор в община Добрич е от 1998 година, съобщи Керанов. За изтеклия период са сключени общо 100 договора за концесия, 63 от тях все още са действащи, а останалите са прекратени по взаимно съгласие.

През 2013 година не сключен нито един нов концесионен договор. Има две решения за прекратяване на договори - за две спирки и за бъчварницата в "Стария Добрич". Концесионерът на спирките е ползвал повече от определената по договор площ, а на бъчварницата не е плащал определените концесионните такси. Заради трайно неизпълнение на договорената инвестиционната програма на един концесионер е наложена санкция в размер на 4% от годишното концесионно възнаграждение за 2014 година.