Игрище на стадион "Христо Ботев"
Игрище на стадион "Христо Ботев" / DarikNews.bg
Жители на община Шабла участваха в обществен дебат за борба с физическото бездействие, който се проведе в град Хършова (Румъния). Семинарът, наречен "Ефективно сътрудничество за здраве" е по проект, финансиран от Програма Интеррег Румъния-България 2014-2020 г.

Разработен е съвместен план за действие след задълбочено проучване на причините за физическото бездействие и отрицателното му въздействие върху здравето на хората. Събрана е информация за болестите, които могат да бъдат предотвратени или лекувани чрез физически дейности; за ползите от ежедневното физическо натоварване за поддържане на оптимален здравен статус; икономически и социални предимства; ролята и потенциала на спорта за интеграция и личностно развитие.

Проучването и планът с мерки ще бъдат съобщени сред болничните звена, кабинетите за семейна медицина и професионалното здравеопазване, като се сключат споразумения за препоръчване или предписване на физически дейности като лечебни и превантивни мерки срещу заболявания.

Румънската Федерация по ойна, която е партньор на дейностите, ще запознае обществеността в Шабла с румънския традиционен спорт „ойна“, който напомня бейзбол. По време на семинара е проведен и демонстрационен мач.