/ dariknews.bg
Да бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата 7 язовира в община Добричка ще обсъдят на утрешната си сесия съветниците от местния общински съвет. Това са язовирите „Алцек”, „Бенковски”, „Воднянци”, „Вратарите”, „Карапелит”, „Полковник Минково” и „Смолница 2”.

Общо 15 са общинските язовири в Добричка. Съгласно анализите средствата, необходими за привеждане в нормално експлоатационно състояние на различните язовири, варират от 59 000 до 672 хиляди лева, а за ликвидиране - от 24 500 лв. до 82 500 лв., се казва в докладната записка на кмета Тошко Петков.

Тъй като общината няма необходимите средства да поддържа водоемите според изискванията на Закона за водите, решението е те да бъдат прехвърлени на държавата. С измененията на закона се създава държавно предприятие, което ще стопанисва язовирите държавна собственост и ще възлага и извършва ремонти.

За седемте язовира, за които се предлага да бъдат дадени на държавата, е взето становището на кметовете на съответните населени места.