Община Добрич: Водата все още не е годна за пиене
Община Добрич: Водата все още не е годна за пиене / dariknews.bg

Община Добрич информира всички граждани, че все още няма разрешение от РЗИ за годността на питейната вода. Има само една проба с добър резултат. Днес към обяд се очаква резултат от следващата проба. Затова трябва за пиене да се използва бутилирана минерална вода. Пробонабирането за годността на водата продължава.

По-рано днес от ВиК разпространиха информация, че вследствие предприетите мерки за подобряване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, водата в Добрич вече е годна за пиене, съгласно изискванията на Закон  за водите. През последната седмица, заради наводнението от 19 юни, се препоръчваше да се използва бутилирана или преварена вода.

Извършва се ежедневен лабораторен контрол, съобщиха още от ВиК. Взетите проби от 23, 24, 25 и 26 юни  2014 г.,  са  без отклонения  по  физико-химични  и  микробиологични показатели.

Подробни данни за получените резултати и протоколи от изпитване са предоставени за информация на гражданите на сайта на дружеството vikdobrich.bg.