Обявиха конкурс за директор на Обредния дом, според кмета там има нужда от промяна
Обявиха конкурс за директор на Обредния дом, според кмета там има нужда от промяна / Дарик Добрич

Община Добрич обяви конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Обреден дом”.

На страницата си във фейсбук кметът на Добрич Йордан Йорданов е написал: „Благодарим на Светлин Георгиев за дългогодишния труд, но нужда от промяна има. Ясен показател за това е състоянието на гробищен парк.

Изискванията за поста са висше образование – степен „бакалавър” или „магистър” в професионално направление право или икономика; 6 години трудов стаж по специалността.

Професионален опит в държавно или общинско търговско дружество или държавно или общинско предприятие е предимство за кандидатите.

Ако бъде допуснат до конкурса, всеки кандидат трябва да представи разработената от него Концепция за дейността на дружеството. Кандидатът има право да посещава ОП „Обреден дом“, за чието управление кандидатства, в продължение на три работни дни по осем часа дневно. За целта получава удостоверение за достъп до предприятието. Кандидатът, който не е представил Концепция не се допуска до участие в следващия етап на конкурса.

Крайният срок за подаване на документи е 16 декември т.г.