/ iStock/Getty Images
Напълно обновена е важна пътна отсечка в Добрич в рамките на проект за интегриран градски транспорт.

За по-малко от година е напълно ремонтиран и модернизиран булевард „Добричка епопея“, който свързва жителите на града с важни обекти, като жп гарата и Многопрофилната болница за активно лечение. 

Община Добрич проектира нов градски център

Положен е асфалтобетон на площ от 25 400.34 кв. м, положени са нови бетонови бордюри, изградена е нова тротоарна настилка, монтирани са предпазна ограда, пешеходен парапет и стандартни пътни знаци, положена е хоризонтална маркировка и са затревени острови по трасето.

Обновени са също осветителните тела. Ремонтирани са мостово съоръжение чрез полагане на армиран бетон за нова пътна плоча, полагане на хидроизолация, полагане на нова асфалтобетонова настилка, саниране на компрометирани повърхности на носещите конструктивни елементи на горното и долното строене на съоръжението, монтирана е ограничителна система за пътища “H2 W4”, и пешеходен подлез чрез полагане на армиран бетон за нова пътна плоча, полагане на хидроизолация и полагане на нова асфалтобетонова настилка.

Дейностите бяха отчетени на пресконференция в общината, която изпълнява проекта. 
Агенция "Фокус"