Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Областният управител на Добрич участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“
Областният управител на Добрич участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ / Областна администрация Добрич
Областният управител на Добрич Красимир Кирилов участва в 11-о заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“,чийто домакин е Русе. Участниците в срещата са  се запознали със статуса на изпълнение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014-2020 г. и големите проекти, които се изпълняват. Председателят на Комитета за наблюдение – Галина
Василева,  е информирала, че близо 84 на сто от финансовия ресурс по Оперативната програма е договорен, което е над 3 млрд. лв., съобщават от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения.

Участниците в заседанието са обсъдили и приели Годишен доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2018 г., представени са им били проекти с бенефициенти ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, НК „Железопътна инфраструктура“, АПИ. Членовете на Комитета за наблюдение са обсъдили стартиралия процес по разработване на вариант програмата за следващия програмен период - „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.