Някои общини в Добричко искат ново удължаване на ученическата ваканция
Някои общини в Добричко искат ново удължаване на ученическата ваканция / Дарик Добрич

В Добричкото Регионално управление на образованието събират предложения от кметовете на осемте общини за удължаване на ваканцията за учениците до 13 януари включително. Досега такива искания са депозирали кметовете на общините Добричка, Крушари и Генерал Тошево. Ще се събират мненията до 11.00 ч., след което ще се изпрати писмо до МОН с искане за обявяване на нови неучебни дни в бедстващите общини, където зимната обстановка остава тежка. Очаква се да има становище на министъра след 14 часа следобед.

Областният управител на Силистра Стоян Бонев също ще отправи питане към МОН за възможностите за удължаване на ваканцията на учениците в област Силистра.
Сложността идва от факта, че според разпоредбите на новия образователен закон, кметовете и директорите имат право само на до три дни обявяване на ваканция за една учебна година, а със заповедите си от края на миналата седмица и седемте кметове на общини вече използваха своя лимит за обявяване на неучебни дни, като учениците са във ваканция до 11 януари включително.
Ако директорите, които също имат право да обявят до три дни вакатция за една учебна година, обявят още два до края на седмицата, то лимитът ще бъде изчерпан. Проблемът обаче ще се окаже сериозен, ако при предстоящата зима се наложи ваканция и на по-късен етап, тъй като не е ясно кой ще я обяви.
По данни на Регионалната здравна инспекция в Силистра за изминалата седмица нивата на заболеваемост в област Силистра вече достигат предепидемични стойности - 200 на 10 000 заболели. Картината е динамична, но непълна, тъй като учебните заведения са във ваканция. По думите и вероятен пик се очаква следващата седмица.