Наемници в строителството не си защитават правата

Строеж
Строеж / Дарикнюз
Строителството остава рисков сектор с много нарушения на безопасността на труда и трудовото законодателство, информират от Дирекция „Инспекция по труда” Добрич. От началото на април вървят засилени проверки по обекти. Следи се за трудовите правоотношения – възникването им, работното време и почивките, заплащането на труда и т.н. Част от работниците отказват да съдействат на инспекторите, като напускат обектите или не желаят да попълват необходимата декларацията с данни за трудовите им договори, каза директорът на Инспекцията Ангел Петков. Често самите работници не подписват трудови договори, за да могат да се възползват от социално подпомагане, обезщетения за безработица или да предотвратят запор на възнагражденията им за принудително изплащане на задължения към финансови институции и др. Петков посочи, че такива случаи има на почти всички обекти.

Той напомни, че при липса на трудов договор при инцидент работниците не могат да се възползват от фонд „Трудова злополука и професионални болести“ на НОИ, както и от застраховката „Трудова злополука“, която работодателите в строителството са задължени да сключват, заради високото ниво на травматизъм в сектора. Без трудов договор те не могат да претендират и за обещано възнаграждение и други обезщетения по Кодекса на труда.

Честа практика е работниците и служителите да подават сигнали в Дирекция „Инспекция по труда” след прекратяване на трудовите правоотношения за неизплатени възнаграждения. След това при извършените проверки се установява, че работодателят е изплатил сумата според трудовия договор, но не и тази, която е договорена устно за допълнително заплащане. Петков уточни, че в такива случаи контролният орган не може да вземе мерки.

Въпреки засиления контрол, секторът продължава да е един от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм. Почти всички трудови инциденти на строителни обекти е можело да бъдат предотвратени при спазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Продължава негативната тенденция най-честите нарушения да са свързани с необезопасяването на строителните обекти, както и неползването на лични предпазни средства – все нарушения, които водят до тежки трудови злополуки с фатален край.