/ Дарик Добрич
Кметът на Добрич Йордан Йорданов ще предложи на Общински съвет средствата, предвидени за изграждане на видеонаблюдение в града, да бъдат пренасочени за ремонти на тротоари. Това е записано в докладна, която ще се гледа на предстоящата сесия на местния парламент на 19 декември. Мотивите на кмета са, че промяната е необходима и има по-добър ефект за жителите на града.
 
Кметът припомня, че със свое решение от 31 януари т.г. Общински съвет на Добрич даде съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 11 000 000 лева, като 600 000 лева от тях са за изграждане на инфраструктура и система за видеонаблюдение и 400 000 лева - за конструктивно укрепване на детски градини по проекти.
 
По предварителни разчети, казва се още в докладната, предвидените 600 000 лева за видеонаблюдение са достатъчни само за първия етап от изграждането на системата. Заради "наложените и прихванати през 2017 г. суми за финансови корекции и нередности по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, на този етап не могат да се осигурят достатъчни средства по бюджета на общината за цялостното изграждане на системата за видеонаблюдение“, пише кметът.

Той подчертава, че в момента от изключително значение за ръководството на Община Добрич са обектите, свързани с реконструкцията на тротоари и затова усвояването на сумата от 600 000 лева от одобрения дългосрочен заем за реконструкцията на тротоари би „създало по-благоприятни условия за живот и по-добра визия на град Добрич“.
 
Предложението в докладната е: „кредитните средства в размер до 600 000 лева за реконструкция на тротоари да се усвояват след актуализация на Програмата за капиталови разходи по обекти и до 400 000 лева за конструктивно укрепване на детски градини по проекти, да се усвояват след приемане на конкретните проекти от Общински съвет“.