/ Дарик Добрич
Кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров, заедно с кмета на община Мирково Цветанка Йотина, са определени за представители на Националното сдружение на общините в Република България в Управителния съвет на Проект „Красива България“.

В Генерал Тошево ударно ремонтират пътната инфраструктура

Съгласно Устава на НСОРБ, двамата кметове са длъжни да отстояват приетата от Сдружението позиция, както и да изготвят доклад за дейността си на всеки 6 месеца, който да бъде представен на заседание на Управителния съвет.

Основната цел на Проект „Красива България“ е намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социална инфраструктура в Република България, подпомагане на малкия и среден бизнес и създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.

Купуват ново оборудване за кухнята на социалния патронаж в Генерал Тошево

Проектът стартира официално през 1998 година и за този период Община Генерал Тошево реализира договори за финансиране надхвърлящи един милион лева. По „Красива България” са обновени градския парк, детските градини „Пролет” и „Радост” в града, Филиповата кръчма в с. Красен, ОУ “Христо Смирненски”, Ученическо общежитие, Общинска служба „Земеделие“, асансьорът в бившето АПК и други.