Нова кухня за Домашния социален патронаж и Обществена трапезария
Нова кухня за Домашния социален патронаж и Обществена трапезария / Община Генерал Тошево
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа с Фонд „Социална закрила“ към Миниcтepcтвoтo нa тpyдa и coциaлнaтa пoлитикa договор за изпълнение на проект за подобряване качеството на услугата „Домашен социален патронаж“.

Проектът ще подобри предлаганите в общината услуги „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария“ чрез осигуряване на подходящо професионално кухненско оборудване, което ще доведе до подготовка и разнос на храна с добри вкусови качества при намалени режийни разходи.

Общият бюджет на проекта е 29 680 лева, като 26 712 лева е финансиране от Фонда, а останалите 2 968 лева са съфинансиране от Община Генерал Тошево.

Услугата „Домашен социален патронаж” се ползва понастоящем от около 260 потребители, а Обществената трапезария – от 120. В най-натоварения период от годината Домашен социален патронаж обслужва 420 души – хора над 65 -годишна възраст; с увреждания; с ниски доходи и в невъзможност да си осигурят прехраната сами.