Над 60 семейства от уязвими групи в община Генерал Тошево са обхванати в социален проект

/ Община Генерал Тошево
Община Генерал Тошево продължава реализирането на проекта  „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски социален фонд.

От 1 януари т.г. отново стартира интегрираната услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“.

Обновяват две читалища в община Генерал Тошево по трансграничен проект

До настоящият момент са обхванати над 60 семейства и техните деца от уязвимите групи. Груповите и индивидуалните консултации, които се предоставят ежеседмично от специалистите по проекта в консултативните центрове в ДГ „Пролет“ в Ген. Тошево и ДГ в с. Василево, спомагат за интеграцията на рисковите групи - развиват родителските и социалните умения - общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, улесняване на достъпа до различните институции, семейно планиране, контрацепция, превенция от предаване на болести по полов път, както и детско здравеопазване и други.

Община Генерал Тошево приема документи по програмата за подпомагане на инвитро процедури

Продължава и предоставянето на интегрираната услуга „Здравна консултация за деца“, като за малчуганите остава най-вълнуващо посещението при стоматолога д-р Б. Везенков. Предвижда се специалистите от мобилния екип – социален работник, юрист, психолог, гинеколог, педиатър и медицинска сестра, да предоставят индивидуални и групови беседи освен в консултативните центрове и в по-големите населени места в общината, с оглед пълен обхват на уязвимите групи и превенция на социалното изключване.