Община Генерал Тошево приема документи по програмата за подпомагане на инвитро процедури

/ ThinkStock/Getty Images
Община Генерал Тошево и през тази година продължава да приема документи на желаещите да кандидатстват по общинската програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

Над 60 семейства от уязвими групи в община Генерал Тошево са обхванати в социален проект

Според правилника за финансиране на процедури Ин-витро, приет с единодушие в началото на 2015 г., Община Генерал Тошево предоставя до 2000 лева за една година на двойки с репродуктивни проблеми, които отговарят на критериите и условията за участие в програмата. С тази сума се подпомагат процедурите, които биха довели до забременяване.

Изготвянето на цялостната административна процедура по разглеждане на заявленията, взимането на решения от страна на комисията и предоставяне на финансови средства от Общинския съвет, е съобразена с опита в тази област на други общини на територията на Република България, както и на Фондация „Искам бебе”.

В община Генерал Тошево очакват интерес към програмата "Ин витро"


Правилникът цели подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на общината. Те могат да кандидатстват за средства в размер на 2000 лева (2500 лева при необходимост от донорски материал), като с предимство се ползват двойки, които не отговарят на критериите за държавно финансиране от страна на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР).

Същевременно евентуалното подпомагане от страна на Община Генерал Тошево няма да възпрепятства кандидатите да участват в други програми за финансиране на процедури по асистираната репродукция от други организации.