Кметът и председателят на Общинския съвет се отчетоха пред съветниците
Кметът и председателят на Общинския съвет се отчетоха пред съветниците / Дарик Добрич - архив

Няколко отчета представи пред общинските съветници кметът на Добрич Детелина Николова на днешното първо за годината заседание на Общинския съвет на града. Николова се отчете за изпълнението на решенията на Общинския съвет през второто шестмесечие на 2014 г., на Програмата за управление на общината за третата година от мандат 2011 г. – 2015 г., за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на общината през четвъртото тримесечие на миналата година, за развитието на туризма през 2014 г., за финансирането на гражданските инициативи в полза на местната общност от общинския бюджет, както и за изпълнението на дейностите, насочени към младежите в Добрич. Председателят на Общинския съвет Ангел Табаков пък докладва за дейността на местния парламент и неговите комисии през второто шестмесечие на миналата година.

Докладните бяха гласувани почти с пълно единодушие и без дебати. Единствените коментари в залата направиха две общински съветнички от групата на БСП – регионалният координатор на КНСБ Гинка Василева и Галина Митева. Василева постави въпроса за липсата на подробна информация за преходните остатъци както в делегираната държавна дейност, които тази година са над 2 млн.лв, така и в местните отговорности, които са над 3 млн.лв. „За мен това говори за неефективно управление” – подчерта синдикалният лидер. Тя попита и за конкретните резултати от работата по общинските проекти, визирайки енергийната ефективност и фонд „Козлодуй”.

В отговор кметът на Добрич заяви, че подробен анализ на преходните остатъци ще бъде направен в отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г., който ще бъде представен до месец юли. „Няма място за безпокойство в тази посока” – успокои съветниците Николова. Относно резултатността на проектите и дейността енергийна ефективност кметът заяви, че според Закона за енергийната ефективност се осъществява последващ мониторинг на всички дейности, които са предприети за икономии от ел.енергия за осветление, на газ за отопление и на всички инсталации,които са рехабилитирани, така че процесът ще продължи.

Общинският съветник Галина Митева изказа недоволството си от отчета за развитието на туризма в общината през миналата година, като подчерта,че  администрацията не е представила отчитане по индикатори. Митева запита и защо отчитането на 33% по- висок ръст  на туристите сеправи спрямо 2012 г. вместо 2013 г. Кметът Детелина Николова обясни отново, че детайлното анализиране на всички приходи и разходи, включително и в сектор туризъм, ще бъда направено в отчета за 2014 г. Според справката, получена в общината от РИМ – Добрич към дата 13.01.2015 г. не е имало обобщена информация от поделенията на музея за броя на посетителите в туристическите обекти на Добрич през миналата година.

Данните от последните дни обаче сочели, че прогнозната стойност на туристическите посещения през 2014 г. 32 708, което е скок в рамките на 80% спрямо 2012 г., обяви Николова. Тя коментира, че сравнението се прави с 2012 г., защото през 2013 г. са били извършени всички интервенции с влагане на допълнителен ресурс по оперативните програми. Тогава е регистриран значителен спад в броя на туристите, тъй като при ремонтирането на сградите, достъпът до тях е бил ограничен. Според статистиката  за 2012 г. общият брой на туристите в Добрич е бил 17 997, за 2013г. този брой е 6 760,информира още кметът.