Програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България
Програма ИНТЕРРЕГ Румъния-България / netinfo
Пет общини – три румънски и българските Каварна и Генерал Тошево, започват работа по проект, наречен „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”. Проектът е съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България.
 
Румънските кметства са от област Констанца -  Лумина, Овидиу и Михаил Когълничану.
 
Проектът е насочен към ученици от 8, 9 и 10 клас. Общо 250 ученици от средни и основни училища от петте общини ще се възползват от 3 типа консултиране и ще участват в серия от уъркшопове, организирани на местно ниво, с участието на работодатели. Консултирането ще бъде психологическо, професионално и групово – родител, ученик и учител.

Добрич може да вземе до 4,7 милиона евро от програмата ИНТЕРРЕГ
 
От българска страна участниците ще бъдат 50 деца от училище „Тодор Рачински” в Генерал Тошево и 50 от училище „Стефан Караджа” в Каварна.
 
Ще бъдат подбрани 60 ученици от двете държави, които ще си разменят по две 4-дневни гостувания.
 
Главната цел на проекта е да изгради професионални стремежи и умения за осигуряване на професионалното обучение на участниците.