Програма Интеррег Румъния-България 2014-2020
Програма Интеррег Румъния-България 2014-2020 / Dariknews.bg
Областният управител Красимир Кирилов ще вземе участие в осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 г.“, на който е член. Срещата ще се проведе днес в Крайова, Румъния.

Участниците ще разгледат и одобрят протокол от предходното заседание, както и годишен доклад за изпълнение на Програма „Интеррег“ за 2016 г. Съвместният секретариат на Програмата ще запознае присъстващите с актуална информация за състоянието на процеса за оценяване на проектните предложения по третата покана – първи етап.  В процес на оценка е и проект на Областна администрация Добрич – „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добрич“.