Улица Добрич
Улица Добрич / Дарик Добрич
Община Добрич разписа програма за капиталовите разходи за 2018 г. в размер на 65 542 226 лева. Проектът на общинското ръководство ще бъде разгледан от съветниците на редовно заседание на 30 януари. 

От заложения бюджет собствените общински средства са 1 158 475 лева, които са предвидени за продължаващата реализация на площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата (425 328 лева); 18 436 лева за компютърна техника и програмни продукти и 714 711 лева ще се реализират от второстепенни разпоредители на бюджетни средства: училища, дирекция „Хуманитарни дейности”, Регионална библиотека  „Дора Габе”, ОБП "Устойчиви дейности и проекти", ОП „Обреден дом Добрич“ и Регионален исторически музей – Добрич.
 
Делегираните от държавния бюджет разходи са на стойност 539 600 лева, плюс преходен остатък от 2017 г. в размер на 4 002 лева. С тях се предвижда да се финансира готовата битова канализация по ул. „Разлог” и ул. „Вежен”; закупуване на земя за разширение на Гробищен парк и изграждане на алеи в него; основен ремонт на ДГ №12 „Щурче”, №18 „Дора Габе” и №25 „Весела”; изготвяне на технически обследвания и паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на съоръжения, елементи на транспортната техническа инфраструктура по бул. „Добруджа”, ул. „Христо Ботев” и бул.”25-и септември”; изграждане на архитектурна среда за паметника на Дора Габе, който се мести в ДГ №18; паркинг "Кооперативен пазар"; пушка за дистанционно упояване за нуждите на „Общински приют за безстопанствени животни“; строително-монтажни работи по автоспирки (по ул. „Отец Паисий“ - Кооперативен пазар и по ул. „Батовска“ - срещу „Резиденция“) и др.
 
В Капиталовата програма са разписани и средствата от дългосрочен дълг на Общината, с които ще се прави реконструкция на тротоари по:
- ул. „Независимост“ – от ул. „Сан Стефано“ до ул. ‚Любен Каравелов“, включително ул. „Хан Аспарух“ в същия участък;
- бул. „Добруджа“ – от ул. „Иларион Макариополски“ до ул. „Отец Паисий‘,
- ул. „Славянска“  - от ул. „Максим Горки“ до бул. „25-и септември“,
- ул. „Цар Петър“ – от ул. „Васил Левски“ до бул. „Добруджа“,
- ул. „Дунав“ – от магазин ‚Кауфланд“ до ул. „Александър Стамболийски“,
- бул. „Русия“ – от бул. „25-и септември“ до храм „Св.Климент Охридски“.

Включени са и проектите, по които ще се извършват капиталови разходи през 2018 г. със средства, привлечени от Община град Добрич по различни програми: първа фаза на водния цикъл; мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РД ПБЗН; подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”; саниране на жилищни сгради; реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” и проект "За моето бъдеще" - ремонт и обновяване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и Наблюдавано жилище.