/ iStock/Getty Images
Открита е строителна площадка за изграждане на достъпна архитектурна среда в спортен комплекс „Добротица“ в Добрич. Даден е старт на ремонтите дейности, които се извършват по проект на община Добрич, финансиран от Агенцията за хора с увреждания.

Обновяват оградите на детските ясли в Добрич

Ще бъдат инвестирани 22 614 лв. за строително–монтажни работи и ще се осигури достъп на хората с увреждания, за да могат  да посещават събития и инициативи, организирани в спортната зала.

Ремонтираха Дома за стари хора в Добрич

Проектните дейности включват изграждане на рампа за достъп към централния вход на комплекса, обособяване на зона за хора с намалена подвижност и хора с увреждания, включително и достъп към нея в залата за волейбол и баскетбол.