Има надежда да бъде спасен хотел „Москва“ и други културни паметници в Добрич
Има надежда да бъде спасен хотел „Москва“ и други културни паметници в Добрич / Дарик Добрич

Бившият хотел „Москва" в Добрич - една от емблематичните сгради в града, вече е във фокуса на вниманието на регионална структура към Министерството на културата, която се грижи и за опазването на архитектурни паметници. Това съобщи зам.-кметът по благоустройство на Добрич Боян Коларов.

Според последните промени в Закона за културното наследство, към Министерството са създадени регионални звена за опазване на недвижими културни ценности, като за Североизточния регион седалището на звеното е във Варна. Коларов вече е провел няколко консултации с ръководителя му арх. Рачев. В Община Добрич е взето решение да бъде предоставена информация за сегашния статут на бившия хотел „Москва" в качеството му на емблематична за града сграда в архитектурно отношение.

За Дарик, Боян Коларов поясни, че новата регионална структура има значителни правомощия с цел поддържането на тези паметници. Законът предвижда налагане на санкции на собствениците - актове и глоби, на всеки шест месеца, като при липса на успех от наказателните мерки - може да се стигне и до промяна в статута на обекта в полза на общината, където той се намира. Зам.-кметът на Добрич сподели, че се надява, че най-после въпросът с рушащите се паметници на културата в града ще започне да се решава. Той поясни, че в момента хотел „Москва" е собственост на юридическо лице.

Припомняме, че по информация на общината в Добрич има 62 архитектурно-строителни паметници на културата, всички са разположени в централната градска част и имат статут на недвижими културни ценности от „местно значение". Списъкът с обектите е актуализиран преди няколко години и тогава се оказало, че по документи в града има 85 архитектурно-строителни паметници. 15 от тях обаче вече не съществували реално, а 8 били свалени от отчетния списък, като сгради, които вече нямат статут на обекти - културно наследство. Някои от тях също са вече разрушени.

В актуалния списък с 62 обекта, попадат бившият хотел „Москва", старата гара, бившата сграда на българо-съветската дружба, по-късно стопанисвана от СДС, Стара къща.