ЕК размаха пръст на България заради ветрогенераторите на Калиакра
ЕК размаха пръст на България заради ветрогенераторите на Калиакра / БДЗП, Петър Янков

Европейската комисия издаде последно юридическо предупреждение към българското правителство във връзка с увреждането и липсата на цялостна защита на защитена зона „Калиакра", информират от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Значителна част от орнитологично важно място до нос Калиакра, Каварненско, е увредена поради изграждане на ветроенергийни паркове и жилищно строителство, посочва се в съобщението и се припомня, че районът не е обявен за защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Калиакра е място с международно значение, тъй като е зимовище на световно застрашената червеногуша гъска, която се храни в околните земеделски площи. Мястото представлява спирка за почивка по миграционния път (Виа Понтика) на птиците между Африка, Близкия Изток и Източна Европа за хиляди реещи се птици, като например бели щъркели и грабливи птици. Местообитанията там включват редки понтийско-сарматски степни тревни съобщества, които са приоритетни според Европейската директива за местообитанията, посочват от БДЗП.

Българското правителство все още има възможност да реагира на това последно предупреждение, смятат от дружеството, но ако това не се случи, може да се очаква, че Комисията ще отнесе случая до Европейския съд до края на годината.

"Калиакра трябва да бъде адекватно обявена за защитена зона и тези увреждащи инфраструктурни елементи да бъдат отстранени, а вредите нанесени на местообитанията да бъдат поправени възможно най-скоро", казва Ирина Матеева, отговорник по Европейските политики към БДЗП. Природозащитниците се надяват проектите за нови вятърни паркове във важни за птиците места да бъдат подлагани занапред на обективна оценка и в крайна сметка изграждането им да не бъде разрешавано.